Wat is Punt voor Parkinson

Punt voor Parkinson is een specialistisch centrum voor mensen met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme in Groningen. Het doel is om patiënten met parkinsonisme de beste zorg te kunnen bieden vanuit één locatie, waarbij we maximale samenwerking en integratie nastreven met alle zorgverleners in de regio rondom Punt voor Parkinson. 

Daarnaast is Punt voor Parkinson het centrum voor wetenschappelijk onderzoek in Noord-Nederland en wordt vanuit Punt voor Parkinson continue educatie georganiseerd voor alle betrokken professionals. 

Punt voor Parkinson is een initiatief van het UMCG, Martini Ziekenhuis, en de Zorggroep Groningen.