Wie zijn wij

De missie van de Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson is om het leven van patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren door ondersteuning van het Punt voor Parkinson (PvP) in Groningen. We willen dit bereiken door fondsen te werven die ten goede komen aan de doelstellingen van PvP Groningen, namelijk: optimale zorg, vernieuwend onderzoek en goed onderwijs op het gebied van de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen. 

Het is onze overtuiging dat de zorg voor patiënten met parkinsonisme verbetert door betere samenwerking en integratie van alle betrokken hulpverleners in de regio. Hierdoor kan deze zorg ook efficiënter worden geleverd. Daarnaast zal deze integratie leiden tot een sterk platform voor vernieuwend onderzoek op dit terrein, waarbij alle betrokken professionals door middel van een proces van continue educatie tot de besten in hun vak moeten gaan behoren. Daar willen wij als vriendenstichting graag onze bijdrage aan leveren.

Stichting

De Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson is opgericht in 2016. Het bestuur van de Stichting vrienden van Punt voor Parkinson is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en de besteding van de gelden. Hiertoe stelt het bestuur werkgroepen samen die de uitvoer van dit beleid voor hun rekening nemen. De stichting publiceert jaarlijks een jaarverslag met een beschrijving van het gevolgde beleid en de financiële situatie. 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson bestaat momenteel uit de volgende personen:

Bestuur

Voorzitter: nog niet ingevuld
[Foto]
Secretaris: 
[foto]
Riekje Tijmes, private banking ING
Penningmeester: nog niet ingevuld 
[Foto]

Medewerkers

[foto]
Gineke ten Kate, secretariaat
Raad van Advies:
[foto]
Prof. dr. Teus van Laar, neuroloog
[foto]
Drs. Elien Steendam-Oldekamp, Bewegingswetenschapper/Physician Assistant