Ziekte van Parkinson

Jaarlijks zijn er ongeveer 8000 nieuwe patiënten die de diagnose ‘ziekte van Parkinson’of ‘atypisch parkinsonisme’ te horen krijgen in Nederland. De ziekte van Parkinson begint meestal tussen het 50een 60elevensjaar, waarbij de kans op ontstaan toeneemt met het ouder worden. Echter, 10% begint zelfs al voor het veertigste levensjaar.  

De ziekte verloopt meestal langzaam progressief, maar is qua symptomen goed te behandelen. Wel bestaat er een grote variatie in het ziektebeloop en de symptomen. Naast de motorische symptomen, zoals stijfheid, traagheid en tremor, zijn er ook veel niet-motorische symptomen, zoals stemmingsstoornissen, slaapstoornissen, geheugen- en aandachtsproblemen, en problemen met een te lage bloeddruk. Helaas is de ziekte nog niet te vertragen of te genezen.